SỐ 33 NGÕ 1 QUAN NHÂN ,  NHÂN CHÍNH , THANH XUÂN , HÀ NỘI