Đây Là Hàng Chính Hãng 100% Có Đầy Đủ Giấy Tờ CO, CQ.

Tìm Hiểu Thêm Về Kim Long Phát: Xem Tại Đây 

Bình Xịt Bạc – Silver Spray (Strong Acidic Water Ph 2.5, Beauty Water Ph 6.0)

178.000 VNĐ